To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
  Rodzaj Dostępne do Liczba
  Konferencja "Mediacja. Rozmowa, zrozumienie, rozwiązanie." - Gorzów Wielkopolski
już niedostępne -

Prelegenci:

Sławomir Miluski - wiceprezes Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów. Wykształcenie: wyższe pedagogiczne, podyplomowe menedżerskie. Ukończone kursy z zakresu mediacji, pisania ugód oraz szkolenia doskonalące w zakresie mediacji rodzinnych, cywilnych, karnych. Trener Superwizor Krajowego Stowarzyszenia. Mediatorów w zakresie komunikacji, negocjacji i mediacji. Były wykładowca Polskiego. Uniwersytetu Na Obczyźnie w Londynie. Prowadzi szkolenia w zakresie komunikacji, negocjacji, mediacji. Mediator stały Sądu Okręgowego w Słupsku.

Anna Katarzyna Lisiecka- wykształcenie wyższe - pedagogiczne. Mediator Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów. Członek Zarządu Głównego KSM. Mediator stały w sprawach karnych i nieletnich przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie.

Izabela Zajączkowska - wykształcenie wyższe, pedagogiczne- Uniwersytet Szczeciński. Pedagog, socjoterapeuta, mediator.Prezes Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów (KSM) od dwóch kadencji. Trener - superwiozor KSM. Konsultant do spraw mediacji w PCPR i OPS w Gryfinie. Mediator stały w SO w Szczecinie. Współautorka programu studiów podyplomowych: Mediacje, ze szczególnym uwzględnieniem mediacji rodzinnych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim - Wydział Teologiczny oraz wykładowca na tychże studiach.Autorka programów szkoleń z zakresu mediacji realizowanych przez KSM, przygotowujących do zawodu mediatora. Propagatorka mediacji rówieśniczych, szkolnych i oświatowych. Autorka grantów ministerialnych i wojewódzkich z tego zakresu. Organizator konferencji regionalnych, ogólnopolskich " Mediacje w oświacie. Nieinwazyjne rozwiązywanie konfliktów"(2004), "Rozwiązywanie konfliktów w szkole"(2007) i redaktorka materiałów pokonferencyjnych.

Program konferencji

Mediacja. Rozmowa, zrozumienie, rozwiązanie.

17 lutego 2016r.

Hotel Fado, al. Konstytucji 3-go Maja 12, Gorzów Wielkopolski

godz. 09:00

Rejestracja uczestników, poczęstunek powitalny

godz. 10:00

Rozpoczęcie konferencji

- Przywitanie przybyłych gości

- Przedstawienie założeń oraz celu konferencji

- Krótka prezentacja dot. Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014

godz. 10:15

Specyfika mediacji - przedstawienie idei, zasad

- Psychologiczne aspekty mediacji (dynamika konfliktu i towarzyszące mu emocje)
- Krótka charakterystyka rodzajów mediacji: karnych, w sprawach nieletnich, rodzinnych, gospodarczych i innych
- Rola mediatora - postawa, osobowość, granice etyczne, umiejętności; kontakt z mediatorem

godz. 11:45

Przerwa kawowa

godz. 12:00

Praktyczne zastosowanie mediacji w różnych rodzajach sporów

- Zastosowanie mediacji w różnych dziedzinach życia społecznego i prawnego - przykłady
- Zastosowanie mediacji w procesie wychowania i edukacji - przykłady
- Korzyści wynikające z mediacji

godz. 12:45

Przerwa kawowa

godz. 13:00

Pytania uczestników, dyskusja
Podsumowanie konferencji

godz. 14:00

Lunch dla wszystkich uczestników


Zobacz również:

konferencje konferencje w gorzów wielkopolski wydarzenia Gorzów Wielkopolski